ოჯახის შექმნის წინაპირობების ერთი ასპექტისათვის სამეგრელოში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Marriage in Samegrelo had a prerequisite – taking into consideration some prohibitive and inhibitive factors. Prohibitive factors included the results of the practice of “Ginochama” – asking justice to the “gods” or “icons”, also connection between two clans, or lineages which is based on the worship of the same shrine and/or practicing the same “Khvama” (prayal). Christian rites and artificially made kinship through baptize and wedding also played a role. Social inequality and memory of the same ancestry served mostly as inhibitive factors. The memory about these aspects existed in some cases while in other cases it was absent and we established the connection based on archival materials. Modern ethnographic situation possibly will change under the influence of globalization, migration and many other factors, therefore, in-depth study of the issue in our opinion is very urgent and necessary. The paper is an attempt of analysis of modern situation which is very much influenced by traditions.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/177-shromebi-18.html
Keywords
ქორწინება, ტაბუ, ამკრძალავი გარემოებები, გამომრიცხველი გარემოებები, ხატის ყმობა, ოხვამერი, ხვამა
Citation
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XVIII, თბილისი, 2022, გვ. 422-431/ Institute of Georgian History Proceedings, XVIII, Tbilisi, 2022, pp. 422-431
Collections