ბაგრატ III-ის ლაშქრობა განძის საამიროს წინააღმდეგ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Article deals with campaign of Bagrat III, king of united Georgia against amir of Ganja Fadl ibn Muhammad. Aims of coalition (composed by Bagrat III and Gagik I, king of Ani) for this campaign is discussed. Area of military operation and the details of siege of Shamkori castle is researched. Special attention is payed to the peace agreement between Fadl ibn Muhammad and king Bagrat III of Georgia.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/136-shromebi-4.html
Keywords
განძა, ანისი, ბაგრატ III, შამქორის ზავი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, თბილისი, 2011, გვ. 100-117 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IV, Tbilisi, 2011, pp. 100-117
Collections