ჯაყისმანის (ჯაყისუბნის) მონასტრის უძველესი ნაგებობის დათარიღების საკითხისათვის. TOWARDS THE DATE OF THE EARLIEST BUILDING OF JAKISMANI MONASTERY IN SOUTHERN GEORGIA

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
The Georgian provinces of Samtskhe and Javakheti are famous for their Medieval architectural monuments. Javakheti architectural monuments are well studied; that of Samtskhe – less. Jakismani monastery in Samtskhe, consisting of many buildings of the different periods, is among the latter. Plus, we have in fact nothing about it in historical records. Taking into consideration the latest observation of monastery and archaeological data discovered, we focussed to date obviously the earliest building of this complex, small halfruined church situated towards the North from the main church. Special architectural details show the 9th c. as date of its construction. The wall of this very church later has been included into the system of main church, built in the 10th c. Indeed, the demands of great feudal family of Jakeli, having residence in neighbourhood, were more than this small church. So, they ordered the new one to be built using old church as part of this new construction.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/148-shromebi-klarjeti.html
Keywords
ჯაყისმანი, სამცხე-ჯავახეთი, ქართული მონასტრები
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა, თბილისი, 2012, გვ. 119-133 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue To the Splendid Hermitage Places of Klarjeti, Tbilisi, 2012, pp. 119-133
Collections