დაგვიანებული გამოხმაურება ნაადრევი დისერტაციის შესახებ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/147-shromebi-6.html
Keywords
დისერტაცია, კრიტიკა, რეცენზია, ოპონირება
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VI, თბილისი, 2012, გვ. 409-454 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VI, Tbilisi, 2012, pp. 409-454
Collections