„კარგი საეშმაკო“ - უცნაური ოქსიმორონი და შოთა რუსთაველის პლატონური ხედვა ეროსზე

Abstract
This paper deals with a specific passage of Rustaveli’s “Knight in Panther’s Skin”, which contains an oxymoronic pair of adjectives – „კარგი საეშმაკო“. It will be demonstrated that this passage has been hitherto vastly misunderstood by all commentators and translators as they did not consider its Platonic and Neo-Platonic context, adhered to Rustaveli. In the paper, I analyze this context and show that a similar oxymoron occurs in Ioane Petritsi’s commentaries on The Elements of Theology by Proclus, which could have been Rustaveli’s direct source.
Description
Keywords
ოქსიმორონი, პროკლე, პლატონური, ნეო-პლატონური, იოანე პეტრიწი, Oxymoron, Proclus, Platonic, Neo-Platonic, Ioane Petritsi
Citation
აკადემიკოს კონსტანტინე წერეთლის დაბადებიდან მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, თეზისები, 2021, გვ.: 87-88 / INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE CENTENARY OF THE BIRTH OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI, ABSTRACTS, p.: 87-88