გარნისის ბრძოლა

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The subject of our article is Jalal ad-Din Khwarazm Shah’s incursion in Georgia. Political background and hostility between those Great Powers are narrated by Georgian and foreign sources. Research is based on those materials. Detailed description is presented about composition and figure of troops deployed for this battle. Brief account of field battle that took place in 1225 at Garnisi is given here and the reason of Georgians’ failure is also explored.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/138-shromebi-1.html
Keywords
ჯალალ-ედ-დინი, გარნისი, რუსუდანი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, თბილისი, 2011, გვ. 118-138 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, I, Tbilisi, 2011, pp. 118-138
Collections