რამდენიმე დოკუმენტი შავშეთის, იმერხევისა და მაჭახლის ლივების შესახებ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The documents are kept at Ankara Tapu and Kadaster Archive, №324. Defter regarding the villages of Shavsheti, Imerkhevi and Machakhela is interesting in terms of the socio-economic history of the region. The sources reflect the names of some unknown villages and the taxes they were imposed. They also provide the terms used in the Ottoman Empire during Feudalism.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/168-shromebi-shota-meskhia-100.html
Keywords
მაჭახელი, შავშეთი, იმერხევი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება შოთა მესხია - 100, თბილისი, 2016, გვ. 374-391/ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue Shota Meskhia - 100, Tbilisi, 2016, pp. 374-391
Collections