ერისთავობის საკითხი დავით IV აღმაშენებლის ცენტრალისტურ პოლიტიკაში. ISSUE ON ERISTAVI (DUKE’S) INSTITUTION DURING THE REIGN OF DAVID IV

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
According to the opinion in historiography, David IV Aghmashenebeli combated the institution of the eristavis; this opinion is supported by the examples of Baghvashi family and Dzagan, patron of Zedazeni fortress. The analysis of the data provided by the sources show that Dzagan had never been eristavi and Kldekari saeristavo (dukedom) had not been abolished by the king after resignation of Baghvashis. Let us make an assumption that David Aghmashenebeli confronted the institute of the eristavis; in such case he should had created new administrative units instead of abolished ones – the saeristavos. No state can exist without administrative division; no sources show that the king founded new administrative structures. Struggle against institution of the eristavis and abolishment of the saeristavos could had meant conduction of the administrative reform of enormous scales; historian of David IV, describing the whole activity of the king, says nothing about the changes in the sphere of administrative organization of the country. It is impossible that the historian failed to say nothing if the king had actually taken such kind of measures. David IV Aghmashenebeli confronted not the eristavis entirely, but he fought against some specific disobedient representatives of those; local governance during the reign of David IV Aghmashenebeli remained in the hands of the eristavis.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/137-shromebi-daviti.html
Keywords
დავით აღმაშენებელი, საკარგავი, ერისთავობა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა, თბილისი, 2012, გვ. 18-25 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue David Agmashenebeli and His Epoch, Tbilisi, 2012, pp. 18-25
Collections