ტბეთის თემის წარსული და თანამედროვეობა საისტორიო და ეთნოგრაფიული წყაროების მიხედვით (შავშეთი, თურქეთის რესპუბლიკა)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tbeti is an old village in the historical Shavsheti and its inhabitants are of Georgian origin, but by the 70s of the nineteenth century a large part of the locals changed their ethnic identity and the area of spreading the Georgian language was gradually limited. Since 1925, the village has been officially called “Jevizli”, which means “Kakliani”, but the old name of the village is still used nowadays and it is pronounced in Turkish manner as “Tibet”. Tbeti is 13 kilometres away from the current administrative centre of Shavsheti, which is called Shavshati (historical Satleli). According to 2010 statistics, the population of the village is 362 people. In the middle of the village is the ruin of Tbeti Monastery. Despite the change of ethnic identity of the villagers, the image of the village is a typical example of a settlement of the traditional Georgian cultural-economic type of this region, the local variation of the Georgian folk architecture is still preserved – the black-and-white residential and agricultural buildings; The farming, cattle-breeding, beekeeping and handicrafts, blacksmithing, wood carving, metallurgy; traditional nutrition system, historical micro and macro toponyms, etc. are still preserved. This village is also relevant for pilgrimage tourism, as there is a Tbeti Monastery. In recent years, the idea has emerged among the people of Tbeli to restore the Tbeti Monastery to make it an attractive place for tourism. In 2020, Van Yüzüncü Yıl University Assistant Professor, Archaeologist Osman Aitekin carried out the cleaning works of the Tbeti Monastery (under the supervision of the Arzrum Museum Directorate). An important source for the study of the history of Tbeti and Tbeti Monastery is the story of Fakir Baikurt (1929-1999) “The Church of Jevizli”, translated by Mzia Gurgenidze. Fakir Baikurti worked as a teacher in the Shavsheti region in the 1950s. He was a writer and publicist with a social-democratic worldview. While working in the Shavsheti region, Fakir Baikurt collected rich ethnographic data from locals (legends about the Tbeti Church, history of the church’s demolition), based on which he wrote the short story “The Church of Jevizli”. This story is included in his book “Efkar Hill”, which has been published several times. Fakir Baikurt’s story “Jevizli Church” is an important source for studying the being of the village of Tbeti and the history of the Tbeti Monastery of the Mother of God.
Description
კონფერენცია მიძღვნილია აკადემიკოს კოტე წერეთლის 100 წლის იუბილესადმი/ DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI
Keywords
ტბეთის თემი, ეთნოგრაფიული წყაროები, შავშეთი, თურქეთის რესპუბლიკა, Tbeti community, ethnographic sources, Shavsheti, Republic of Turkey
Citation
XV საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, ივლისი 5-6, 2021, გვ. 57-59 / XV Faculty Scientific Conference, Abstracts, July 5-6, 2021, pp. 57-59