ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. II ნაწილი: ქრისტიანობა, მითრაიზმი და ისლამი. სამონეტო საქმე და სამონეტო მიმოქცევა ქართლსა და ეგრისში I-X საუკუნეებში

Abstract
Description
Keywords
Trapezus, Roman coins, Sassanian coinage, Arabic dirhams, imitations
Citation
ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. II ნაწილი: ქრისტიანობა, მითრაიზმი და ისლამი. სამონეტო საქმე და სამონეტო მიმოქცევა ქართლსა და ეგრისში I-X საუკუნეებში, 2014, 304 გვ. / Catalogue of Georgian Numismatics. Part Two: Christianity, Mithraism and Islam. Coin Issues and Monetary Circulation in Iberia and Colchis/Lazica in the 1st-10th Centuries, 2014, 304 p.
Collections