ქართული ზმნის ხმოვანპრეფიქსთა გრამატიკული ფუნქცია და სემანტიკური ნიუანსების ურთიერთმიმართების საკითხი/ The Grammatical Function of the Georgian Vowel Prefixes and Issue of the Correlation of the Semantical Nuances

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
The goal of the research of the grammar is to study morphology and syntax, the structures and constructions of the language, that means that the research of the grammatical forms should be based on the analysis of the form itself, the grammatical function should be shaped on the basis of the representative data and only after that we can consider the semantics of the particular forms. The specific character of the Georgian verb is its polypersonal nature, Unlikely to Indo-European languages, the mechanism of the Georgian verb was created by the Georgian analytic and synthetic mind. The polypersonal verb mandatorily contains vowel prefixes and the organized order of the grammatical signs; the markers of the polypersonality take the place in the verb microstructure after the personal markers. These markers are the vowel prefixes: a-, e, i- ,u- from which the vowel prefix a- demonstrates the correlation with all the objects included in the verb construction (m/g-a-laṗarakebs) first diathesis, while the same function in the second Diathesis is based on the vowel prefix e- (m/g/-e-laṗarakeba). The prefix i- in the both Diathesis is connected with the speaker – the first and the second person. Within the monopersonal construction (in this case, it is not the marker borrowed from the subjective version active forms. In French, this same function is fulfilled by the reflexive pronouns, in Russian – by the suffix that has developed from the reflexive pronoun via modification/shortening (sebya (self)>-sya)). In the construction with the direct object though, the same prefix i- fulfills the function of subjective orientation. The correlation with the 3rd person is marked by the vowel prefix u- (uḳetebs/uḳetdeba).
Description
ეძღვნება თსუ-ს ემერიტუს პროფესორ ლელი ბარამიძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავს/ Dedicated to the 90th Birthday of Emeritus Professor of TSU Leli Baramidze
Keywords
ზმნა, ხმოვანპრეფიქსი, გრამატიკული ფუნქცია, სემანტიკა, Verb, Vowel prefixes, Grammatical Function, Semantics
Citation
სამეცნიერო შრომების კრებული ქართველური ენათმეცნიერება VIII, თბილისი, 2021-2022, გვ.: 74-85 /COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS KARTVELIAN LINGUISTICS, VIII, Tbilisi, 2021-2022, pp.: 74-85
Collections