აფროდიტეს კულტის გავრცელების საკითხისათვის ქართლში/იბერიაში (ურბნისი)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Three gems with the effigy of Aphrodite were found in Urbnisi (Eastern Georgia). Their chronological frames are as follows: end of the 1st c. B.C.-3rd c. A.D. The research comes to conclusion that three pieces are not enough for stating of popularity of this deity in Eastern Georgia; still the good relations with Rome are well traced.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/163-shromebi-9.html
Keywords
აფროდიტე, იბერია, ურბნისი, წინარექრისტიანული
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IX, თბილისი, 2015, გვ. 20-31 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IX, Tbilisi, 2015, pp. 20-31
Collections