„ჩასწორებული“ პოეტური ტექსტები

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The answers to the question, in what case does the author change the written text, may be numerous. For instance, the author may have wanted to do better, or after some time, he may have thought the text to be outdated and was driven by the so-called desire to give his work a “new life”, or even, this “correction” may not have been made by the author but by a censor. Things are said differently abroad. The place of the author-character is not insignificant in these texts. If we follow the biographical events, the poems are not insignificant, the poetically voiced thinking is insignificant. The momentary emotion is striking. There is no ideological censor in this space. Here the exact evaluator is the writer’s talent and conscience. However, I would call the poetic texts I present “awareness of reality”. Here time plays a crucial role. Thus, the “corrected” version (different paragraphs or stanzas) is a different interpretation. At first, this is a general text story, then the modified versions are accompanied by the indication of the time they were changed. They convey the author’s spiritual condition carefully and so to speak, as a reference. In this paper, I discuss the poems published by several authors (Simon Berezhiani, Giorgi Gamkrelidze) published in emigration, in various cities (Berlin, Paris, Santiago de Chile) and the “corrected” texts published in other newspapers or books. In general, immigrant poetry is less known to the general public, especially its variants. Finding, analyzing and exploring them from the literary standpoint, is important not only from an artistic point of view but, also, from a scientific point of view.
Description
კონფერენცია მიძღვნილია აკადემიკოს კოტე წერეთლის 100 წლის იუბილესადმი/ DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI
Keywords
„ჩასწორებული“ ტექსტები, დროის ინდექსი, ს. ბერეჟიანი, გ. გამყრელიძე, “Corrected” texts, time index, S.Berezhiani, G.Gamkrelidze
Citation
XV საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, ივლისი 5-6, 2021, გვ. 135-138/ XV Faculty Scientific Conference, Abstracts, July 5-6, 2021, pp. 135-138