გენერალი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Born in Signagi 7.X.1871. In 1891 he graduated from the 2nd Military School. Was sent to the Kars artillery unit (1891). He then served in the Caucasian Salvation Artillery. Lieutenant (1894), Stabs-kapitan (1898). In 1903 he graduated from the Academy of General Staff. Served in 13th Lab-Guard Yerevan Regiment (1906-1907). In 1907-1908 he was the head of the Ushurian Cavalry Brigade. In 1908-1909 he was the senior officer of Omsk military district. In 1909-1912 he was the Chief of Staff of 36th Division. In 1912-1914 he had lectures at Alexander’s Military School. Lieutenant Colonel (1912). Participant of the First World War. In 1914, the 11th Army Chief of Staff Officer. Colonel (1914) Acting Chief of Staff of the 75th Infantry Division (1914-1916). In 1916 he was appointed as Deputy Chief of Staff of the 298th Infantry Regiment. From February 1917 he is a Chief of Staff of the 177th Infantry Division, and Chief of Staff the 20th Army Corps from June 1917. Major General (21.11.1917). He was decorated with several insignias. From 1918-1921 he served in the Georgian Armed Forces. From the autumn of 1918 until the summer of 1919, during the war with Armenia was the Chief of the General Staff. Gen. Alexander Andronikashvili was a member of the delegation who had been conducting peace talks with Soviet Azerbaijan. At that time he was a member of the military council. On 12 June 1920 the Peace Treaty was signed between the Democratic Republic of Georgia and Soviet Azerbaijan, and General Andronikashvili was among the signatories. In 1920 he was appointed as a Head of Military School. In 1921 Tbilisi was in command of Kojori-Tabakhmela direction during the battles of 19-24 February. After the retreat from the capital, he was appointed as a Deputy Chief of the Commander. He did not emigrate and continued the military service in the Red Army of Soviet Georgia. From July to October 1921 General Andronikashvili was the commander of the Georgian Red Army. At the same time, he was the Head of the Military School and was reading the lectures there. He was one of the leaders of the anti-Soviet rebellion “military center.” Was arrested in early March 1923 along with the other Georgian soldiers. The Transcaucasian and Georgian Joint Extraordinary commission sentenced him to death. Together with the other members of the military center, he was executed on 21 May 1923, at the territory of present-day Vake Park.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/174-shromebi-15.html
Keywords
საქართველოს დემოკრატიული რეპუბლიკა, გენერალი, ანდრონიკაშვილი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XV, თბილისი, 2019, გვ. 377-409 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, XV, Tbilisi, 2019 pp. 377-409
Collections