ჯაყისმანის მონასტრის მთავარი ეკლესია და მისი მომიჯნავე ნაგებობათა კომპლექსი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The Main Church of Jakismani Monastery is one of the interesting buildings of the Southern Georgia (historical province of Samtskhe). We have no historical records about the Monastery. The level of research of this complex is not very high. That is why we are focused to intensify the interest toward this architectural monument. Recently the empiric investigations were conducted over the complex and we are putting the results of these in this issue. After revealing the several hidden parts, the full view of the architectural complex, i.e. of the main church and neighboring buildings, can be observed. That fact provides us with new date for the main church (the end of 10th c.) and other parts of the complex (8th-9th cc., 13th c., 15th c.). This date is also confirmed by other data – stylistic and typological traits, like decoration, architectural details, epigraphics, etc.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/140-shromebi-33.html
Keywords
ჯაყისმანი, დარბაზული ეკლესია, ქართული არქიტექტურა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, III, თბილისი, 2011, გვ. 95-119 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, III, Tbilisi, 2011, pp. 95-119
Collections