ცხოვრება მოგზაურობაა, როგორც კონცეპტუალური მეტაფორა და ალეგორიის საფუძველი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The cognitive linguistic view of metaphor by George Lakoff and Mark Johnson showed that the metaphor is not the device of a language but a characteristic of human mind, human thought and reasoning. The main idea of the theory is that one conceptual domain – the target domain is understood in the terms of another one – source domain. One of the widely spread conceptual metaphors is LIFE IS A JOURNEY. In Giorgio Caproni’s poem Ceremonious Traveler’s Farewell (Congedo del Viaggiatore Cerimonioso) – the basic structural conceptual metaphor LIFE IS A JOURNEY is mapped in this way: source domain – journey target domain – life to travel in a train => life passenger => person the things in the suitcase => the values acquired during the lifetime other passengers => other people a foggy view from the window => real life the passenger waiting in the corridor of the train => approaching death the red disc and the grinding of the brakes => directly approaching death the destination place => death We found the same conceptual metaphor LIFE IS A JOURNEY at the basis of Dante’s Divine Comedy. Crisp argues that allegory in the modern sense, when expressed by purely linguistic means, is based on a radical extension of linguistic metaphor. As a result, the metaphorical focus is elaborated to the point where the metaphorical frame is eliminated altogether (Crisp,2008:10). In the first Canto of the Divine Comedy Dante finds himself in the dark wood, where his journey starts. At the basis of allegory is the main conceptual metaphor LIFE IS A JOURNEY extended into the LIFE IS A JOURNEY IN THE DARK WOOD.
Description
დანტე ალიგიერის გარდაცვალებიდან 700 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/ International Scientific Conference Dedicated to the 700th Anniversary of the Death of Dante Alighieri
Keywords
კონცეპტუალური მეტაფორა, ცხოვრება მოგზაურობაა, ალეგორია, დანტე, ჯორჯო კაპრონი, conceptual metaphor, LIFE IS A JOURNEY, allegory, Dante, Giorgio Caproni
Citation
დანტეს შემოქმედება, როგორც მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის საგანძური, თეზისები, 2021, გვ.: 84-89/ Dante’s Creative Work as the Treasure of the World Cultural Heritage, Abstracts, 2021, p.: 84-89