ფერდინანდ ბრუნეტიერის ნაშრომის „ევოლუცია სალირიკო პოეზიისა საფრანგეთში XIX საუკუნეში“ კიტა აბაშიძისეული თარგმანი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-03-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
In 1919, the translation by K. Abashidze of the work of French Critic F. Brunetiere “Evolution of lyrical poetry in France in the XIX century” was published. In the introduction of the work K. Abashidze writes: “In the works, the contents of which we will now tell the readers, the author expresses evolution of the lyrical poetry. He shows us the example of the event, how one form (ecclesiastical eloquence) changes into another related form (lyrical poetry)“ (Abashidze, 1909: 3). The form of romantic poetry in the XIX century was lyricism. F. Brunetiere considers Jean-Jacques Rousseau as the first representative of the lyric poetry. In his works, F. Brunetiere notes that revolutionary changes have given rise to lyricism in his writings. In “Heloise” we see lyrical poems written in prose, in his “confession” he is a real lyricist, According to K. Abashidze (1909: 12), F. Brunetiere speaks in his work about the followers of Rousseau: Bernardin de Saint-Pierre, Lamartine, Hugo, Chateaubriand. He mentions poetry of Alfred de Musset, too. In reviewing French literary process of the years 1850-1860, he notes that Naturalism was established in this period, Balzac and George Sand expelled lyricism from their novels. He considers Sully- Prudhomme and Jean-François Copé to be the last representatives of naturalist school. He discusses symbolism theoretically as well. In his translation K. Abashidze tries to connect Georgian literature with European literature, this is especially noticeable when F. Brunetiere talks about the followers of the French Romantic School. It is well known that when K. Abashidze wrote „Etudes”, relied on F. Brunetiere’s work “Évolution des Genres dans l’Histoire de la Littérature”. We may say that he also used the mentioned work, namely: “Evolution of lyrical poetry in France in the XIX century”. The translations of K. Abashidze played a great role in the development of the history of Georgian literary thinking.
Description
Keywords
ქართული, ევროპული, პოეზია, ლიტერატურული, პროცესი, Georgian, European, Poetry, literary, Process
Citation
პროფესორ ოთარ ბაქანიძისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ლიტერატურათმცოდნეობა: ისტორია, პერსპექტივები და გამოწვევები, თეზისები, 31 მარტი 2021, გვ. 51-56/ International Scientific Conference Dedicated to Prof. Otar Bakanidze: LITERARY STUDIES: HISTORY, PERSPECTIVES AND CHALLENGES, Abstracts, 31 March 2021, pp.: 51-56