ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. III ნაწილი: „ოქროს ხანა“ და დაქვეითება. სამონეტო საქმე და სამონეტო მიმოქცევა XI-XVI საუკუნეების საქართველოში

Abstract
2015 წელს დასრულდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი – „ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-ქართული ონლაინ- კატალოგი“ (იხ. http://geonumismatics.tsu.ge). აქ გთავაზობთ კატალოგის მესამე ნაწილის ბეჭდურ ვერსიას. “Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics” is project funded by Shota Rustaveli National Science Foundation. Now it is finished (v. http://geonumismatics.tsu.ge). Third part of the catalogue is offered here as printed version.
Description
Keywords
David Kuropalates, Bagrat III, David the Builder, Queen Tamar, Lasha-Giorgi, Mongols and Georgia, Rusudan, David Ulu, David Narin
Citation
ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. III ნაწილი: „ოქროს ხანა“ და დაქვეითება. სამონეტო საქმე და სამონეტო მიმოქცევა XI-XVI საუკუნეების საქართველოში, 2015, 323 გვ./ Catalogue of Georgian Numismatics. Part Three: “Golden Age” and Decline. Coin Issues and Monetary Circulation in Georgia in the 11th-16th Centuries, 2015, 323 p.
Collections