მირზა ფათალი ახუნდზადეს ერთი პიესის თარგმანის ისტორიისათვის

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Historical friendship between Georgia and Azerbaijan has centuries old history. Especially close relations between them were revealed in the 19th century when in the epoch of the Russian tsarist rule the administrative centre of the Transcaucasia was located in Tbilisi where the best representatives of intelligentsia with different national backgrounds gathered. To them belong Mirza Fatali Akhundzade (1812-1878) the founder of critical realism, democrat, enlightener and public man; creator of the first dramatic works in the Azerbaijani language and founder of the Azerbaijani theatre. The comedies by Mirza Fatali (prior to their publication as a collection) appeared in Tbilisi on the pages of the official newspaper “Kavkaz” in 1853 (#7, 8, 9, 30, 31, 32). Here was also published his last play “The Barristers” (1856 #93, 94, 95, 96). Akaki Tsereteli was the first among Georgian writers who paid attention to the Azerbaijani literature and translated into Georgian Mirza Fatali Akhundzade’s famous play – The Adventure of wazir Lankaran khanate which was published in Akaki’ journal – “Krebuli” (1898, #7, p.13-53). The translation done by Akaki Tsereteli is interesting and important in many respects. In the translation we can find the elements characteristic to Georgian reality, the influence of Georgian literary tradition and culture in spite of the fact that Akaki preserved the wit, irony and courage of the original.
Description
Keywords
თარგმანი, მირზა ფათალი ახუნდზადე, აკაკი წერეთელი მთარგმნელი, ქართულ-აზერბაიჯანული ლიტერატურული ურთიერთობები, მირზა ფათალი და საქართველო, „ლენქორანის ხანის ვეზირის თავგადასავალი", Translation, Mirza Fatali Akhundzade, Akaki Tsereteli Translator, Georgian-Azerbaijani Literary Relations, Mirza Fatali and Georgia, "The Adventures of the Vizier of the Lankaran Khan"
Citation
აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 180 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, 2020, გვ.: 51-61
Collections